2-årig løp for minoritetsspråklige - yrkesfaglig fagbrev

2-årig løp for minoritetsspråklige - yrkesfaglig fagbrev
  • Restaurant- og matfag 
  • Teknikk og industriell produksjon 

Kombinert opplæring grunnskolenorsk og videregående opplæring første året. Tilbudet gjelder dem som kan få et bedre læringsutbytte i norsk ved å kombinere norskopplæring med arbeid de er interessert i.

Hvis din kommune ønsker mer informasjon og evt. har aktuelle kandidater kan du ta kontakt med Voksenopplæringskoordinator Øyvind Opdal ved Bryne vgs. oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Presentasjoner fra informasjonsmøte om ordningen på Bryne vgs torsdag 1. november finner du vedlagt denne artikkelen

Informasjon fra Rogaland fylkeskommune, seksjon for veiledning og livslang læring:

Vår frist for å avgjøre om 2-årig løp for minoritetsspråklige – yrkesfaglig fagbrev settes i gang, er 15.desember 2018. For at opplæringstilbudet skal kunne starte i februar 2019, må søknader være ferdig behandlet og avtale om norsk signert innen denne datoen. 

Søknad i Vigo må derfor sendes inn så snart som mulig. Minner også om at det må legges inn valgt 2-årig løp (RM eller TIP) og navn på kontaktperson i kommentarfeltet i søknaden.

Norskopplæringen som kommunen skal dekke: Hvis kandidaten har rett til videregående opplæring for voksne og kandidaten ikke lenger har rett til norskopplæring (ferdig med introprogrammet) i kommune kan NAV dekke kostnader for norskdelen det første året. Pris for norskopplæring vil variere etter antall deltakere. Vi trenger 10 deltakere (totalt 20) i hvert utdanningsprogram (RM og TIP) for å komme i gang. Maks. deltakere er 15 pr. programfag (totalt 30).

Prisen for norskopplæringen avhenger av antall deltakere:

 Ant. delt.  Kostn. pr. delt.    Ant. delt.  Kostn. pr. delt.
 20  kr. 31 500    26  kr. 24 300
 21  kr. 30 000    27  kr. 23 400
 22  kr. 28 700    28  kr. 22 500
 23  kr. 27 400    29  kr. 21 800
 24  kr. 26 300    30  kr. 21 000
 25  kr. 25 200      

DSCF0389

Målgruppe/inntakskrav:

  • Må ha minimum 9 år allmenn grunnopplæring fra hjemlandet
  • Minoritetsspråklige med norsknivå minimum A2
  • Deltar i introprogram i hjemkommunen eller har en ordning med NAV.

Voksenopplæringssenteret Bryne gir følgende tilbud over en 2-års periode:

Varighet: Februar 2019 – Januar 2021

Utdanningsprogram Vg1: 
Utdanningsprogram Vg2:
  • Restaurant- og matfag
  • Kokk- og servitørfag
  • Matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Industriteknologi

Sluttkompetanser: Se www.vilbli.no

Opplæringen inkluderer også alle fellesfag og yrkesfaglig fordypning.

Mål: Opplegget sikter mot fagbrev

Kommunen/NAV sitt ansvar: Kommunen leverer (hhv. dekker kostnader) for norsk på intro-nivå første skoleåret og stiller med språktrening i relevant bedrift.

20181026_102751B
Del denne artikkelen på: