Generell informasjon om voksenopplæring

Generell informasjon om voksenopplæring

Voksenopplæringssenter Bryne vgs tilbyr opplæring i studiespesialiserende fag etter 23/5-regelen, fag i 4. påbygg, yrkesfaglige fellesfag og utvalgte yrkesfaglige programfag.

Her finner du timeplaner for voksenopplæring ved Bryne vgs. Våre timeplaner er tilrettelagt for voksne, og vi tilbyr opplæring både på dagtid og kveldstid. 

Voksenrett

 Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du

  • fyller eller har fylt 25 år
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller hjemlandet ditt, men har fullført grunnskole eller tilsvarende

Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen.

Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Du må søke til Voksenopplæringen Rogaland fylkeskommune for å få voksenrett. Dette gjør du på nettstedet Vigo.no

Fullføringsrett
Voksne som har fått plass i videregående opplæring, har rett til å fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på gratis vurdering hos Rogaland fylkeskommune hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. 

Generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst fem års utdanning og/eller praksis. Det er dette vi kaller 23/5 regelen.

Du kan ta fagene gjennom voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist.

Kontaktinfo til voksenopplæringen

Her finner du kontaktinfo til voksenopplæringen sine ulike kontor i Rogaland.

Lån, kostnader og finansiering

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett, kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. Hvis du ikke har voksenrett, får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen. 

 Støtte fra Lånekassen – Sjekk reglene her.

Arbeidsgiver og fagforening kan også gi støtte til videregående opplæring.

Læreplaner

 Læreplan for de ulike fagene finner du på Udir sine nettsider.

PC til redusert pris

Får du dekket kurset av fylkeskommunen, kan du benytte deg av tilbudet om kjøp av PC til redusert pris.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson