Informasjon om eksamen

Informasjon om eksamen

Deltakere på videregående opplæring for voksne kan ha obligatorisk eksamen eller bli trukket ut til eksamen - avhengig av hvilke fag en tar.

  • Alle som tar generell studiekompetansefag (23/5-regelen) skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål NOR1211/NOR1405 (norsk som andrespråk).
  • Alle som tar vg2 yrkesfaglige programfag skal ha en obligatorisk tverrfaglig eksamen.
  • Alle andre fag er trekkfag. Det vil si at elevene kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.
  • Skriftelig eksamen for voksne er mai/juni eller november/desember. 
  • Muntelig eksamen for voksne er normalt like etter at kurset i faget er ferdig.

Aktuelle datoer for eksamen på VO - våren 2019

Fag Oppstart kurs Eksamen Når 
Vg2 Transport og logistikk August 2018 Tverrfaglig - Obligatorisk 6.-8.05.2019
Vg2 Barne og ungdomsarbeider August 2018 Tverrfaglig - Obligatorisk Uke 21
Vg2 Helsefagarbeider August 2018 Tverrfaglig - Obligatorisk  29.05.2019
Norsk - Generell studiekomp. August 2018 Skriftlig - Obligatoisk 23.05.2019*
Engelsk - Gens og yrkesfag August 2018 Skriftlig - Trekkfag 21.05.2019**
Matematikk (1P) 2P August 2018 Skriftlig - Trekkfag 20.05.2019
Norsk - Yrkesfag August 2018 Skriftlig - Trekkfag 29.05.2019
Samfunnsfag Januar 2019 Muntlig - Trekkfag 09.05.2019
Historie Januar 2019 Muntlig - Trekkfag 21.05.2019
Engelsk - Gens og yrkesfag August 2018 Muntlig - Trekkfag 28.05.2019
Matematikk 1PY Januar 2019 Skriftlig - Trekkfag 28.05.2019

* De som har læreplan i Norsk hovedmål med Kort botid har obligatorisk forberedelsesdag 22.05.2019

** For de som kommer opp i engelsk skriftlig er det forberedelsesdag på skolen 20.05.2019

Varsel om eksamen i trekkfag:

De som er trukket ut til skriftlig eksamen får melding om dette 15.05.2019

De som er trukket ut til muntlig eksamen får melding om dette 48 timer før eksamen. En får utdelt forberedelsesoppgave 24 før eksamen.

Del denne artikkelen på: