Spesialundervisning i egen gruppe, organiseringsform Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall

Spesialundervisning i egen gruppe, organiseringsform Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser.

  • Spesialundervisning i egen gruppe, organiseringsform Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall  
BVG_utvida praksis_ikon_RGB_sort_1000px

Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder med grupper som retter seg mot Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon (TIP), Restaurant og matfag og Service og samferdsel, der utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen.

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev. Her hentes mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra kompetansenivå.

Målgruppe

Elevene som går mot grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall har ulike sosiale og/eller faglige utfordringer. De mangler karakter i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen og vil ha tilpasningsvansker i et ordinært skoleløp.

Mål med opplæringen

Målet er at eleven skal bli i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringen er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Opplæringstilbudet skal gi eleven arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter, og utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv. Målet er også at eleven, sammen med de ansatte på avdelingen, skal finne en jobb som de mestrer og har interesse for.

Innholdet i opplæringen

Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall ved Bryne vgs., tar utgangspunkt i læreplan for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon (TIP), Restaurant og matfag og Service og samferdsel. I fellesfag bruker vi læreplanen for grunnskole og videregående opplæring, med en praktisk tilnærming.

Sentralt i undervisningen står opplæring gjennom arbeid og produksjon, kombinert med sosial trening. Det blir lagt vekt på kombinasjon av skole, arbeidstrening og utplassering i bedrift, med tanke på at eleven kan inngå opplærings- og arbeidskontrakt.

Hospitering

Elever i 10.klasse som vurderer å søke til grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall kan etter avtale få hospitere i en avtalt periode. Dette avtales mellom avgiverskolens rådgiver og avdelingens ansatte.

UP_20151217_105 bla?ètt1
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson