Studieverkstaden

Studieverkstaden

Studieverkstaden er for deg som kan ha nytte av tilpassa undervisning i norsk, engelsk, språk, naturfag og matematikk i delar av skuleåret. 

Målet med studieverkstaden er at du skal bestå alle faga i utdanningsprogrammet du er i gang med. 

Studieverkstaden held til ved biblioteket, i 2. etasje i bygg A. 

Korleis få plass? 

Det er faglærar som søker om plass på studieverkstaden for deg. 

Faglærar eller kontaktlærar kan også kontakte ein av koordinatorane for studieverkstaden, viss dei ser behov for at ein elev blir testa. 

 

Kva forventar me? 

Når du får plass på studieverkstaden, forventer me at du  

  • har med alt utstyret du treng i undervisninga. 
  • møter til avtalt tid 
  • arbeider med arbeidsoppgåvene du får 

Koordinatorar:

Kristin Serina Stangeland

E-post: kristin.serina.stangeland@skole.rogfk.no

Ane Undheim

E-post: ane.undheim@skole.rogfk.no 

 

Underviser:

Navn: Fag: E-post:
Synnøve Levang Norsk, engelsk, samfunnsfag synnove.levang@skole.rogfk.no
Hilde Traa Norsk hilde.traa@skole.rogfk.no
Åsill Time Engelsk Asill.time@skole.rogfk.no
Inger Westlye Norsk, spansk, tysk, fransk, engelsk Inger.westlye@skole.rogfk.no
Inger Løvslett Realfag inger.lovslett@skole.rogfk.no
Kim Hartvig Realfag Kim.hartvig@skole.rogfk.no
Sigbjørn Fløtre Realfag sigbjorn.flotre@skole.rogfk.no
     
Del denne artikkelen på: