Spesialpedagogiske koordinatorar

Solveig Rørtveit

E-post: solveig.rortveit@skole.rogfk.no

Tlf.: 51 92 32 01

Kontor i 1.etasje i A-bygget 

Elisabeth Alsvik

E-post: elisbeth.alsvik@skole.rogfk.no

Kontor i 3.etasje i C-bygget

Dei spesialpedagogiske koordinatorane deltek i ressursteamet og spes.ped teamet. Begge har kontakt med PPT for avdelingane sine. 

Solveig Rørtvet har ansvar for Arbeidstrening og UP 

Elisabeth Alsvik har ansvar for Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og Kvardagslivstrening.

Del denne artikkelen på: