Spesialpedagogisk rådgjevar

 
Janette Varhaug
E-post: janette.varhaug@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923159

Kontor i 2.etasje i bygg A

Her kan ein få råd og rettleiing i forhold til faglege utfordringar innan programområda Helse- og oppvekst, Service og samferdsel, Restaurant- og matfag, Medium og kommunikasjon, Studiespesialiserande og Idrettsfag. 

Rådgjevar gir rettleiing i forhold til ekstra tid på vurderingar, munnlege vurderingar i staden for skriftlege, fritak frå vurdering i sidemål osv. Andre tilpassingar er lydbøker og eigne retteprogram (LingDys/LingRight)

 

Elevane blir viste til spesialpedagogisk rådgjevar av faglærar/kontaktlærar/avdelingsleiar

Spesialpedagogisk rådgjevar skal bli involvert i alle elevsaker kor ein har spesialpedagogisk vedtak (enkeltvedtak, sakkunnig vurdering), for å kunne gje råd og rettleiing om vegen vidare. 

Del denne artikkelen på: