Sosialpedagogisk rådgjeving

Dei sosialpedagogiske rådgjevarane gir råd og rettleiing om sosiale, personlege eller faglege utfordringar.

Ta kontakt viss du opplever vanskar i forhold til venner, familie, skulekvardag, viss du opplever sorg, eller kjenner deg aleine.

Alle sosialrådgjevarane har kontor i 2.etasje i Bygg A