Handlingsplan for eit godt skulemiljø

Handlingsplan for eit godt skulemiljø

Paragraf 9 i Opplæringslova, som handlar om elevane sitt skulemiljø, vart endra 1. august 2017

Lovendringa slår fast at skulane skal ha nulltoleranse mot krenking. Krenking kan vere mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Krava til kva skulen skal gjere når ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø er skjerpa i lovendringa.

Bryne vgs har utarbeidd ein psykososial handlingsplan som skal sikra elevane sin rett til eit godt skulemiljø. Den finn du her:

Del denne artikkelen på: