Elevrydding av skolebygget

Alle elevene på skolen deltar i en ryddedugnad i Bygg A, B og C.

Hver klasse er tildelt dager hvor de møter på angitt sted kl. 12:00. Ryddingen tar ca 15 minutter.

Vedlagt finner du plan for rydding i de ulike byggene.

Del denne artikkelen på: