LitlaStortinget

LitlaStortinget

LitlaStortinget vart arrangert på Bryne vgs for første gong i mars 2016. 

På denne sida finn du artiklar om dette arrangementet.

Vil du vite meir om LitlaStortinget, og sjå filmar og reportasjar frå spelet, gå inn på Facebook-sida: https://www.facebook.com/LitlaStortinget/?fref=ts 

Del denne artikkelen på:
Debatt om fråvær og integrering

Ungdomspolitikarar frå fleire parti deltok torsdag 19.januar i debatt på skulen. Tema for debatten var fråværsgrensa og integrering.  

Lusekoftekonferanse

Som førebuing til LitlaStortinget,  vart det onsdag 22.februar arrangert Lusekoftekonferanse.

Innhaldsrike dagar på LitlaStortinget

Tre dagar med LitlaStortinget er no vel overstått.