Fraværsgrense 10%

Fraværsgrense 10%
Fra høsten 2016 er det nye fraværsregler på vgs

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til jevn innsats og motarbeide skulk.

  • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
  • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun  likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Her finner du prosedyre fra Rogaland fylkeskommune vedr. fraværsgrense.

Utdanningsdirektoratet har en info-side om den nye fraværsgrensen.

Hvor mange timer utgjør 10% og 15%?
Årstimetall (60 min)
Ant. 45 min. timer
10% fravær
15% fravær
56 (to-timersfag) 75 8 12
84 (tre-timersfag) 112 12 17
112 (fire-timersfag) 149 15 23
140 (fem-timersfag) 187 19 28

På Bryne vgs er mye undervisning organisert i 90 min. økter. Hver økt teller dermed to 45-minutters timer.

Del denne artikkelen på: