Eksamenslokala

Avhengig av kor mange som skal ta eksamen den aktuelle dagen så blir eksamenen anten i Hetlandsgate 27 (hovudskulen) eller i Skulegata 31 (Brynehallen). 

Sjå lenkene nedanfor for kart. Skulen gjer merksam på at me ikkje har parkering for eksamenskandidatar. I og med at skulen og Brynehallen ligg rett ved togstasjonen er det difor best å ta toget.

Brynehallen (Skulegata 31)

Hetlandsgata 27 (Bryne vidaregåande skule)

Del denne artikkelen på: