Instruksjonsvideoar

Me viser korleis du kan søke etter litteratur i skulebiblioteket sin katalog og i basane Oria og Duo:https://www.youtube.com/watch?v=JIbrFpu4tfI&feature=share

Me demonstrerer kjeldeverktøy i Word, eit nyttig verktøy når du arbeider med kjeldene dine: https://www.youtube.com/watch?v=gGs3SjwUSc8&feature=share

Del denne artikkelen på: