• Forside
  • Aktuelt
  • Elevundersøkinga: Brukarundersøking blant elevar i vidaregående skule

Elevundersøkinga: Brukarundersøking blant elevar i vidaregående skule

Elevundersøkinga: Brukarundersøking blant elevar i vidaregående skule

I løpet av veke 46 og 48 2019 blir alle elevar ved Bryne vgs. inviterte til å delta på Utdanningsdirektoratet si brukarundersøking.

 

 

Føremålet med Utdanningsdirektoratet sine brukarundersøkingar er at elevar, lærarar og tilsette skal få seie kva dei mener om læring og trivsel på skulen. 

Les meir om undersøkinga her: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen_nn.pdf

Del denne artikkelen på: