Antall undervisningstimer i de ulike fagene

På voksenopplæringen er det færre undervisningstimer i det enkelte faget i forhold til ordinær vgs. 

Antall undervisningstimer her er oppgitt i 45 minutter.

Studiebelastning angir hvor stor andel det ordinære timetallet i vgs utgjør av 100% studie for ordinære elever på vgs. 

I norsk, engelsk og matematikk er det tilbud om noe utvidet timetall for grupper av kandidater som har behov for dette

Generell studiekompetanse

Fag Antall timer ordinært løp   Stud.belastn. Antall timer for voksne 
  Vg1 Vg2 Vg3 Sum   Sum  % av full tid
Matematikk 1P 187     187 16,67 % 120 64,17 %
Matematikk 2P   112   112 9,98 % 80 71,43 %
Norsk 150 150 224 524 46,70 % 190 36,26 %
Engelsk 186     186 16,58 % 125 67,20 %
Historie   75 150 225 20,05 % 80 35,56 %
Samfunnsfag 112     112 9,98 % 48 42,86 %
Naturfag 187     187 16,67 % 100 53,48 %

Yrkesfag fellesfag

Fag Antall timer ordinært løp   Stud.belastn. Antall timer for voksne 
  Vg1 Vg2 Sum   Sum  % av full tid
Matematikk 1PY 112   112 8,56 % 78 69,64 %
Norsk 75 75 150 11,46 % 88 58,67 %
Engelsk 112 75 187 14,29 % 125 66,84 %
Samfunnsfag   113 113 8,63 % 48 42,48 %
Naturfag 75   75 5,73 % 52 69,33 %
Del denne artikkelen på: