Service og samferdsel

Har du lyst til å jobbe innan kontor, salg, reiseliv, IKT, m.m. Då kan det vere lurt å velje service og samferdsel

BVG_service_ikon_RGB_sort_200px

KVIFOR SERVICE OG SAMFERDSEL?

 • Fordi du har lyst til å arbeide i servicebransjen, og fordi du liker å vere ilag med menneske.
 • Fordi det er bruk for dyktige fagfolk innan salg, sikkerhet, transport, logistikk, kontor, reiseliv og IKT.
 • I desse faga er det gode muligheter for læreplass. Som lærling og faglært vil faga på service og samferdsel hjelpe deg til å ta aktivt del i arbeidsliv og verdiskaping lokalt og nasjonalt. Det er nyttig å forstå og ha innsikt i korleis du skal gå fram for å starte og drive di eiga eller andre si verksemd.
 • Viss du går med ein «gründer i magen» vil du gjennom programfaga på service og samferdsel få kunnskap og ferdigheter til å gå vidare med draumane dine. Fleire tidligare elevar driv i dag eigne verksemder.

KVIFOR HOS OSS?

Vi tilbyr fordjuping innan salgsfaget, kontorfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget.

 • Vi gir deg opplæring på truck og du vil få dekka delar av kostnadene til kjøreopplæringa på personbil viss du begynner på transport og logistikk.
 • Vi samarbeider tett med opplæringskontor, lokalt næringsliv og organisasjonar, samt Ungt Entreprenørskap.
 • Vi deltek på Entreprenørskapsdagen.
 • Vi gir deg mulighet til å «prøve arbeidslivet» gjennom praksisperiodar eller fast praksis. Til næringslivet seier vi: «prøv ein lærling»
 • Vi har engasjerte og dyktige lærarar som vektlegg å gi elevene ein god overgang til læreplass og fagbrev eller videre studie.

FAG- OG TIMEFORDELING:

VG1 VG2
FELLESFAG FELLESFAG
Norsk 2 t Norsk 2 t
Engelsk 3 t Engelsk 2 t
Matematikk 3 t  
Naturfag 2 t  
  Samfunnsfag 3 t
FELLES PROGRAMFAG FELLES PROGRAMFAG SALG, SERVICE OG SIKKERHET
Administrasjon og økonomi 6 t Økonomi og markedsføring 6 6
Marknadsføring og salg 6 t Marknadsføring og salg 6 t
Sikkerhet og transport 5 t Sikkerhet 5 t
Yrkesfagleg fordjuping 6 t Yrkesfagleg fordjuping 9 t
  FELLES PROGRAMFAG TRANSPORT OG LOGISTIKK
  Transport og logistikk 10 t
  Bransjeteknikk 5 t
  Yrkesfagleg fordjuping 9 t

LENKER:

 • SS på Utdanningsdirektoratet sine sider: Udir 
 • Fylka si informasjonsteneste for søkarar til vidaregåande opplæring: Vil bli
 • Opplæringskontoret for salg- og service: OSSR
 • Opplæringskontoret for industrifag, mellom anna Transport og logistikk: OFIR
ServiceSM_20151210_109 bla?ètt1
Del denne artikkelen på:
To nye truckar til skulen

Ein skyvemasttruck og ein motvektstruck vart leverte til Bryne vidaregåande skule onsdag føremiddag.

Pris til ungdomsbedrift

Elever fra Service og samferdsel utmerket seg med ungdomsbedriften Scoop IT  under Entreprenørskapsdagen.

Kontaktperson