Service og samferdsel

Har du lyst til å jobbe innan kontor, salg, reiseliv, IKT, m.m. Då kan det vere lurt å velje service og samferdsel

BVG_service_ikon_RGB_sort_200px

KVIFOR SERVICE OG SAMFERDSEL?

 • Fordi du har lyst til å arbeide i servicebransjen, og fordi du liker å vere ilag med menneske.
 • Fordi det er bruk for dyktige fagfolk innan salg, sikkerhet, transport, logistikk, kontor, reiseliv og IKT.
 • I desse faga er det gode muligheter for læreplass. Som lærling og faglært vil faga på service og samferdsel hjelpe deg til å ta aktivt del i arbeidsliv og verdiskaping lokalt og nasjonalt. Det er nyttig å forstå og ha innsikt i korleis du skal gå fram for å starte og drive di eiga eller andre si verksemd.
 • Viss du går med ein «gründer i magen» vil du gjennom programfaga på service og samferdsel få kunnskap og ferdigheter til å gå vidare med draumane dine. Fleire tidligare elevar driv i dag eigne verksemder.

KVIFOR HOS OSS?

Vi tilbyr fordjuping innan salgsfaget, kontorfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget.

 • Vi gir deg opplæring på truck og du vil få dekka delar av kostnadene til kjøreopplæringa på personbil viss du begynner på transport og logistikk.
 • Vi samarbeider tett med opplæringskontor, lokalt næringsliv og organisasjonar, samt Ungt Entreprenørskap.
 • Vi deltek på Entreprenørskapsdagen.
 • Vi gir deg mulighet til å «prøve arbeidslivet» gjennom praksisperiodar eller fast praksis. Til næringslivet seier vi: «prøv ein lærling»
 • Vi har engasjerte og dyktige lærarar som vektlegg å gi elevene ein god overgang til læreplass og fagbrev eller videre studie.

FAG- OG TIMEFORDELING:

VG1 VG2
FELLESFAG FELLESFAG
Norsk 2 t Norsk 2 t
Engelsk 3 t Engelsk 2 t
Matematikk 3 t  
Naturfag 2 t  
  Samfunnsfag 3 t
FELLES PROGRAMFAG FELLES PROGRAMFAG SALG, SERVICE OG SIKKERHET
Administrasjon og økonomi 6 t Økonomi og markedsføring 6 6
Marknadsføring og salg 6 t Marknadsføring og salg 6 t
Sikkerhet og transport 5 t Sikkerhet 5 t
Yrkesfagleg fordjuping 6 t Yrkesfagleg fordjuping 9 t
  FELLES PROGRAMFAG TRANSPORT OG LOGISTIKK
  Transport og logistikk 10 t
  Bransjeteknikk 5 t
  Yrkesfagleg fordjuping 9 t

LENKER:

 • SS på Utdanningsdirektoratet sine sider: Udir 
 • Fylka si informasjonsteneste for søkarar til vidaregåande opplæring: Vil bli
 • Opplæringskontoret for salg- og service: OSSR
 • Opplæringskontoret for industrifag, mellom anna Transport og logistikk: OFIR
ServiceSM_20151210_109 bla?ètt1
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson