Helse- og oppvekstfag

Med utdanning innan helse- og oppvekstfag er du kvalifisert for mange jobbar innan helse-, sosial- og oppvekstsektoren.  

BVG_helse_ikon_RGB_sort_1000px

KVIFOR HELSE OG OPPVEKST?

* Det gir gode jobbutsikter og eit variert og meiningsfullt arbeid

* Du kan arbeide med barn og unge og gi hjelp og omsorg til menneske som har behov for det.

* Det gir grunnlag for vidare spesialisering innan arbeid med menneske i ulike faser av livet.

* Du får innsikt i dans, drama, friluftsliv, god livsstil, sjukdomslære og akuttmedisin.

KVIFOR HOS OSS?

* Vi har engasjerte og dyktige lærarar som legg vekt på å gi elevane gode kunnskapar, haldningar og ferdigheiter

* Vi har ein ny skule med flotte praksisrom og fasilitetar, god plassering nær offentleg transport.

* Vi har interessante ekskursjonar og studieturar i faga.

* Vi samarbeider med kommunane og sjukehuset for å tilby dei beste praksisplassane i dei ulike yrkesretningane.

* Vi tilbyr yrkesretningar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget og helsearbeidarfaget.

* Vi deltek i konkurransar som kretsmeisterskapet og norgesmeisterskapet i yrkesfag.

FAG OG TIMEFORDELING

VG1 VG2
FELLESFAG FELLESFAG
Norsk 2 t Norsk 2 t
Engelsk 3 t Engelsk 2 t
Kroppsøving 2 t Kroppsøving 2 t
Matematikk 3 t  
Naturfag 2 t  
  Samfunnsfag 3 t
FELLES PROGRAMFAG FELLES PROGRAMFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDAR/HELSEFAGARBEIDAR
Helsefremjande arbeid 7 t Helsefremjande arbeid 5 t (Barne- og ungdomsarbeidar)  7 t (Helsefagarbeidar)
Kommunikasjon og samhandling 5 t Kommunikasjon og samhandling 5 t
Yrkesutøving 5 t Yrkesutøving 7 t (Barne- og ungdomsarbeidar)  5 t (Helsefagarbeidar)
Yrkesfagleg fordjuping 6 t Yrkesfaglig fordjuping 9 t

LENKER

* Fylka si informasjonsteneste for søkjarar til vidaregåande opplæring: vilbli.no

* Helse- og oppvekst på Utdanningsdirektoratet sine sider: UDIR

Helse oppvekst_20151211_155 bla?ètt
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson