RKK-Bryne-Opplaering-for-voksne_article_large

Videregående opplæring for voksne

Fra januar 2018 vil Rogaland fylkeskommune selv stå for gjennomføring av videregående opplæring for voksne som har voksenrett. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Bryne vgs er et av 3 voksenopplæringssenter i Rogaland fylket, og har ansvar for den sørlige delen av fylket (fra og med Sandnes og sørover).

Voksenrett

 Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du

  • fyller eller har fylt 25 år
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller hjemlandet ditt, men har fullført grunnskole eller tilsvarende

Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen.

Har du krav på  voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Du må søke til Rogaland fylkeskommune for å få voksenrett. Dette gjør du gjennom vigo.no.

Fullføringsrett

Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på gratis vurdering hos Rogaland fylkeskommune hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. 

Generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis.

Les mer om 23/5-regelen

Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist.

Yrkeskompetanse

Du kan ta fag- og svennebrev som voksen. Det kalles praksiskandidat. Da må du som regel ha minst 5 års allsidig praksis i et lærefag, og bestått teorieksamen før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Kontaktinfo til voksenopplæringen

Her finner du kontaktinfo til voksenopplæringen sine ulike kontor i Rogaland

Lån, kostnader og finansiering

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og  stipend. Hvis du ikke har voksenrett får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen.

 

Lånekassa

Støtte fra Lånekassen - Sjekke reglene her

Arbeidsgiver og fagforening kan også gi støtte til videregående opplæring.

Læreplan for de ulike fagene finner du på Udir sine nettsider. 
 
Får du dekket kurset av fylkeskommunen kan du benytte deg av tilbudet om kjøp av PC til redusert pris.

 

Kontaktperson