Eksamenstider

Her finn du datoar for når dei forskjellige eksamenar er sett opp. Dette er studiespesialiserande fag for kurs som startet hausten 2017.

Fag   Dato for eksamen Kl.slett Skriftleg/munnleg
Matematikk 2P- MAT1015 Trekkfag 22.05.2018 09.00-14.00 Skriftleg eksamen
Engelsk- ENG1002 Trekkfag 23.05.2018 09.00-14.00 Skriftleg eksamen
Norsk hovedmål skriftleg- Nor1211 For alle 25.05.2018 09.00-14.00 Skriftleg eksamen
Norsk kort butid skriftleg- NOR1405 For alle 25.05.2018 09.00-14.00 Skriftleg eksamen
Naturfag- NAT1002 Trekkfag 10.04.2018   Munnleg
Historie- HIS1002 Trekkfag 10.04.2018   Munnleg

Norsk hovudmål skriftleg og norsk kort butid skriftleg er begge obligatoriske eksamenar. Dei resterande faga er trekkfag.

Elevar som går naturfag og historie, vil få beskjed kven som er trukket til eksamen fredag 6. april. Måndag 9. april vil elevane få utlevert eit tema som skal førebuas til eksamen. (Gjelde ikkje historie dagtid).

Matematikk 2P og engelsk vil få beskjed kven som er trukket ut måndag 15. mai kl 09.00.

Del denne artikkelen på: