Fengselsundervisning

Fengselsundervisning

Bryne vidaregåande skule har ansvaret for undervisningstilbudet ved Åna fengsel utenfor Nærbø.

 I fengselet tilbyr skolen blant annet
  • mekaniske fag
  • byggfag
  • anleggsgartner
  • sveisekurs
  • allmennfag 
  • sveisesertifiseringskurs
  • konstruktørkurs (teknisk tegning) på Autocad 2000
  • diverse kurs etter behov.

Fengselet har over 80 bygninger og et 3000 mål stort område, som gir gode praksismuligheter til elever i byggfag og anleggsgartner. Åna fengsel har også eget mekanisk verksted.

Ansvarlig koordinator for fengselsundervisningen er Per Olav Haarr

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson