Studiespesialiserande

Studiespesialiserande

Studiespesialiserande programområde – for deg som skal studera vidare

BVG_studiespes_ikon_RGB_sort_200px

KVIFOR STUDIESPESIALISERANDE vg1?

 • Fordi du har interesse for teoretiske fag
 • Du er motivert for å jobbe mot vidare studie
 • Den rette fagkombinasjonen gir deg nøkkelen til alle vidare studie
 • Du kan studere i utlandet

KVIFOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅ vg2 og vg3?

 • Gir generell studiekompetanse.
 • Åpner for dei fleste studie på universitet og høgskular.
 • For deg som ser føre deg ei framtid innan privat næringsliv og offentleg verksem er økonomistudie ein veg å gå.
 • I et stadig meir globalisert samfunn er språkkunnskaper stadig viktigare.   

KVIFOR REALFAG PÅ vg2 og vg3?

 • Samfunnet har eit stort behov for realistar
 • Innen mange yrke, som til dømes ingeniør, er det eit internasjonalt marked for arbeidskraft.
 • Mange spennande yrke, som ingeniør, lege og arkitekt, baserer seg på realfag.
 • Visse kombinasjonar av realfag gir deg spesiell studiekompetanse

KVIFOR HOS OSS?

 • På Bryne er det fem parallelle klassar innan studiespesialiserande programområde på kvart trinn. Med så mange elevplassar har me eit svært breitt fagtilbod. Innan realfag tilbyr vi fysikk, kjemi, biologi, geofag, informasjonsteknologi (IT) og teknologi og forskningslære.
 • Vi er etablert i nye bygg med vindturbinar, solfangarar og solceller på taket. Dette blir nytta i undervisninga og elevane får difor sjå korleis slike anlegg fungerer i praksis. Skulen har også store, fine laboratorie og andre undervisningslokale.
 • Vi samarbeider med mellom andre UiS innanfor realfag, og me har ekskursjonar i lokalmiljøet, mellom anna til Vindmølleparken, IVAR og Jærmuseet. Kvart år prøver vi også å legge inn ulike studieturar i faga.
 • Vi deltek i konkurransar som Abel, olympiadane innan kjemi, fysikk, biologi og IT.

NYTTIGE LENKER:

 • Om Studiespesialiserande på Utdanningsdirektoratet sine sider: Vilbli
 • Fylka si informasjonsteneste for søkarar til vidaregåande opplæring: Udir

FAG- OG TIMEFORDELING:

Vg1 Vg2 Vg3

4 timar norsk

2 timar kroppsøving

5 timar matematikk

4 timar framandspråk

5 timar engelsk

5 timar naturfag

3 timar samfunnsfag

2 timar geografi

4 timar norsk

2 timar kroppsøving

3 timar matematikk

4 timar framandspråk

2 timar historie

+ 3 eller 4 programfag

(med R- eller S-matematikk vel du 4 programfag)

6 timar norsk

2 timar kroppsøving

4 timar historie

3 timar religion og etikk

+ 3 programfag

Sum: 30 timar Sum: 30 timar Sum: 30 timar

 

Vg1:

Innanfor framandspråk har Bryne vidaregåande skule desse tilboda: Fransk nivå 2, spansk nivå 1 og 2 og tysk nivå 1 og 2.

I løpet av det første året må elevane velje kva for eit programområde og kva for fag innan dette programområdet dei vil ha i Vg 2 og Vg 3.

Vg2 og Vg3:

I tillegg til fellesfaga, skal elevane velje mellom to programområde dei to siste skuleåra.

Eleven må ha minst to programfag frå same programområde i to år, dvs. at ein må gå vidare med minst to av programfaga frå Vg2 til Vg3 . Alle skal ha tre programfag kvart av åra.

Realfag Samfunnsfag, språk og økonomiske fag

Biologi 1 og 2

Fysikk 1 og 2

Geofag 1 og 2

Kjemi 1 og 2

Matematikk, realfag 1 og 2

Matematikk, samfunnsfag 1 og 2

Informasjonsteknologi 1 og 2

Teknologi og forskingslære 

Sosiologi og sosialantropologi*

Sosialkunnskap*

Politikk og menneskerettar*                   

Rettslære 1 og 2

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Marknadsføring og leiing 1 og 2

Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

Økonomistyring

Økonomi og leiing

Reiseliv og språk 1 og 2

Internasjonal engelsk vg2

Samfunnsfagleg engelsk vg3

Engelsk litteratur og kultur vg3

Framandspråk 1 og 2

Psykologi 1 og 2

Kommunikasjon og kultur 1 og 2

Framandspråk 3 nettbasert

         * å ha to av desse faga gjev fagleg fordjuping   

I tillegg kan du velje eit programfag frå idrett, td. friluftsliv, breiddeidrett eller toppidrett.

Reglar om val av fag finn du på i rundskrivet UDIR-1-2015. 

Ta kontakt med avdelingsleiar Ole Martin Hillesund viss du har spørsmål om valfrie programfag.

Studieforberedende_20151210_087 bla?ètt
Del denne artikkelen på:
Informasjon om studiespesialisering som utdanningsprogram (994,37 kB)
"Galflaut, men gildt" med tyskprosjekt

Torsdag 24.november vart ein annleis skuledag for 2STB. 

Franskvikar med lang erfaring

Det er ikkje kvar dag ein høyrer fransk song på skulen, men når elevane i franskgruppa på vg2 har vikar, blir det ofte sunge både ein og to songar på fransk i løpet av ei økt.

Friluftsliv på tur i Lyseheiane 13.-15. september

Årets første tur med friluftsgruppa giekk til Lyseheiane. Onsdag 13.september gikk bussen turen nordover med 40 ryggsekker og like mange spente elever ombord. 

Vedlegg
Kontaktperson