RKK-Bryne-Opplaering-for-voksne_article_large

RKK - Voksenopplæring på Bryne vgs

RKK Bryne er en del av Rogaland kurs- og kompetansesenter som har som mål å utvikle opplæringstilbud av høy kvalitet til lavest mulig pris.

RKK Bryne har kurs knyttet til videregående opplæring tilpasset voksne deltakere, og gir deg mulighet til å ta teoridelen for å gå opp til fag- eller svennebrev, gi yrkeskompetanse (yrkesfag med tre år i skole), eller studiekompetanse. Tilbudene er stort sett på ettermiddags- kveldstid og tilpasset voksne i familie- og jobbsituasjon. Kursene foregår i Bryne vgs sine lokaler i Bryne sentrum.

RKK har kurs på flere videregående skoler i fylket – se RKK sin kursoversikt

Læreplan for de ulike fagene finner du på Udir sine nettsider.

Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år hvis du:

  • Har gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende
  • Ikke har fullført videregående opplæring
  • Er norsk statsborger eller har arbeids- og/eller oppholdstillatelse

Hvis du ønsker å benytte deg av denne voksenretten til videregående opplæring for voksne, må du søke Rogaland fylkeskommune, som da vil dekke utdanningen din.

NB! Du må ikke melde deg på kurset selv, men ta kontakt med Voksenopplæringen i fylkeskommunen hvis du vil ha utdanningen gratis.  

Får du dekket kurset av fylkeskommunen kan du benytte deg av tilbudet om kjøp av PC til redusert pris.
Lånekassa

Du kan ha rett til støtte fra Lånekassen - Sjekke reglene her

Kontaktperson