Studieverkstaden

Studieverkstaden

Studieverkstaden er eit tilbod til elevar som kan ha nytte av tilpassa undervisning i norsk, engelsk, språk, naturfag og matematikk. Undervisninga på studieverkstaden er eit tilbod i kortare eller lenger periodar, men er ikkje ei permanent ordning gjennom skuleåret. Målet med studieverkstaden er å auke gjennomføringa med fullført/bestått for elevane.

Studieverkstaden held til ved biblioteket, i 2. etasje i bygg A.

Det er faglærar som søker om plass på studieverkstaden for eleven.

Faglærar eller kontaktlærar kan også kontakte koordinator for studieverkstaden, Janette Varhaug, viss dei ser behov for at eleven blir testa.

Når eleven får plass på studieverkstaden, forventer me at han/ho 

  • har med alt utstyret han/ho treng i undervisninga.
  • møter til avtalt tid
  • arbeider med arbeidsoppgåvene han/ho får
Del denne artikkelen på: