YOU-rådgjevarane

You-rådgjevarane kan

 • Rettleie deg når du skal velje utdanning og yrke.
 • Rettleie og informere om lærlingeordninga og fagbrev
 • Informere om søknadsfristar og inntakskrav.
 • Hjelpe deg med å søke jobb.
 • Rettleie deg viss du ønskjer å bytte utdanningsprogram.
 • Gje deg informasjonen du treng viss du vil studere i utlandet.
 • Lære deg å finne informasjon om, og bruke ulike rettleiingsverktøy.  

Rådgjevinga kan gå føre seg både i grupper og individuelt.

Inger-Johanne_medium
Inger Johanne Rosland Bøe

Har ansvar for programområda

 • Teknikk og industriell produksjon/Industriteknologi
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Service og samferdsel
 • Innføringskurs i norsk
 • Utvida praksis

Andre ansvarsområde:

 • Utdanningsval
 • Vg3 i skole

Epost: inger.johanne.rosland.boe@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923168

Olaug-Sirevaag_medium
Olaug Salte Sirevåg

Har ansvar for programområda

 • Helse- og oppvekstfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Restaurant- og matfag
 • Påbygg, vg3 og vg4
 • Arbeidstrening

Epost: olaug.salte.sirevaag@skole.rogfk.no 

Tlf.: tlf. 99372129

Tove-Iren_medium
Tove Iren Lea

Har ansvar for programområda

 • Studiespesialiserande
 • Idrettsfag.

Epost: tove.iren.lea@skole.rogfk.no

Tlf.: 51923169

Del denne artikkelen på: