Spesialpedagogisk rådgjeving

Her kan ein få råd og rettleiing i forhold til faglege utfordringar.

Spesialpedagogisk rådgjevar held til i 2.etasje i bygg A.