Søknad om å ta framandspråk nivå 2 som privatist

Elevar med eit anna morsmål enn norsk kan erstatte framandspråket tysk, spansk eller fransk med sitt eige morsmål. 

Rådgjevar hjelper deg med å fylle ut skjemaet.

Del denne artikkelen på: