Helsesjukepleiarane

Helsesjukepleiarane
Kontortid:
 • Måndag: 08.30-12.00
 • Tysdag: 08.30-14.00
 • Onsdag: 08.30-14.00
 • Torsdag: 08.30-14.00
 • Fredag: 08.30-11.00

Dette er eit lågterskeltilbod for elevar der dei kan koma med små og store utfordringar. Vi har "open dør" kor elevane kan koma utan avtale.

Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du har spørsmål om:
 • Kropp, seksualitet og helse, resept på prevensjon
 • Problem heime, med venner, på skulen
 • Livsstilsendring (kost, trening, rus )
 • Søvnproblem
 • Kviser / hudproblem
 • Hjelp med henvisning til andre instansar som Barne- og ungd.psyk, psykolog
 • Elles alt du er oppteken av
 • Viss du ikkje veit kven du skal snakke med, kan du kome innom så finn vi ut av det.
Helsesøstrene3 (2)
Elin Remme

Tlf.: 90286203/51923167

Kontor i 2.etasje i bygg A

Helsesøstrene4 (2)
Ingeborg Stangeland

Tlf.: 97575084/51923166

Kontor i 2.etasje i bygg A

 

  

Facebook: Helsestasjon for ungdom Time kommune

Del denne artikkelen på: