Interessetestar

Interessetestar

Her er nokre interessetestar som kan vere nyttige når du skal velje utdanning og yrke:

Vil bli.no sin test er først og fremst for deg som skal søke vg1 i vidaregående opplæring. Her kan du svare på spørsmål om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn på kva for utdanningsprogram som kan vere noko for deg.

Jobbkompasset gir ein oversikt over kva for moglegheiter for jobb som finst innan ulike bransjar. 

Utdanningstesten  er utvikla for å vise ungdom moglegheitene som finst innanfor realfag og teknologi, og er delt inn i fire delar; personlegdomsstil, yrkesinteresser, læringsstil og faginteresser.

Del denne artikkelen på: