Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. består av rektor, som har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen, og avdelingsleiarar, som har ansvaret for tilsette, faggrupper og elevar. 

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 20 - mobil: 95 24 08 84
 • Personalansvar: Leiargruppa
 
     
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23 - mobil: 90 20 87 27
 • Fagansvar og personalansvar: Idrettsfag og kroppsøving. 
 • Elevansvar: Idrettsfag
 • Anna: Koordinator for praksislærarar
 
Randi (4)
  Randi Hadland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24 - mobil: 92 08 70 34
 • Fag og personalansvar: Avdeling samfunnsfag. Konstituert avdelingsleiar for språk. 
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1 og påbygg vg3 og vg4. Midlertidig ansvar for basisgruppa.  
 • Anna: Timeplanredaktør. Intranettredaktør. 
 
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25 - mobil: 92 48 40 71
 • Fag og personalansvar: Norsk, medier og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medier og kommunikasjon. Midlertidig ansvar for studiespesialiserande vg2. 
 • Anna: Ansvar for blokkval på studiespesialiserande. 
 
Ola Terje Håheim (2)
Ola Terje Hådem - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 21 Mobil: 41 69 53 10
 • Fag og personalansvar: Administrasjon/økonomi - Reinhald - Kantine
 
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 3132 - mobil: 90 05 99 53
 • Fag-, personal og elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk
 • Fag og personalansvar: Drift
 
Jan Njærheim
  Jan Njærheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 26 - mobil: 97 70 11 51
 • Fag-, personal og elevansvar: Arbeidstrening. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall. Ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33
 • Mobil: 90 82 50 64
 • Fag-, personal og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27
 • Mobil: 90 96 29 32
 • Fagansvar: Service og samferdsel. Økonomifag. 
 • Personal og elevansvar: Service og samferdsel
 • Anna: Elevadministrasjon. Stedfortredende rektor. 
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 28 - mobil: 40 47 09 20
 • Fag, personal og elevansvar: Restaurant- og matfag. 
 • Fag og personalansvar: Elevtenester
 • Anna: Elevrådet. Den kulturelle skolesekken. Litla Stortinget. 
 
Petter Reed
  
Petter Reed - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 10 - mobil: 47 23 69 79
 • Ansvar for vaksenopplæring
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 - mobil: 91 32 07 84
 • Fag, personal og elevansvar: Kvardagslivstrening.
 • Anna: Ansvar for utdanningsval.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30 - mobil: 98 41 58 47
 • Fag og personalansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31 - mobil: 47 63 58 01
 • Fag, personal og elevansvar: Teknikk og industriell produksjon
 • Fag og personalansvar: IKT
 
per olav (2)
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75 - mobil: 90 87 08 90
 • Fag, personal og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: