Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. er samansett av rektor og avdelingsleiarar. Rektor har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen og personalansvar for avdelingsleiarane. Avdelingsleiarane har personalansvaret for dei andre tilsette ved skulen, fagansvar og elevansvar.  

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 20 - mobil: 95 24 08 84
 • Kontor: A2013   
 • Personalansvar: Leiargruppa
 
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23 - mobil: 90 20 87 27
 • Kontor: A4062
 • Fagansvar og personalansvar: Idrettsfag og kroppsøving. 
 • Elevansvar: Idrettsfag
 • Anna: Koordinator for praksislærarar og ansvarleg for internasjonale prosjekt. Elevrådet.
 
randi bustnes3
Randi Rønneberg Bustnes - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 29 Mobil: 93 26 25 04
 • Kontor: A3063
 • Fagansvar og personalansvar: Engelsk, framandspråk og lærarar for innføringsklassane
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg2 og innføringsklassar i norsk
 • Anna: Kontaktperson for Nettskolen
 
laila
Laila Dawn Ljosdal - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24  Mobil: 99 23 02 80
 • Kontor: A3064
 • Fag- og personalansvar: Samfunnsfag, religion og historie
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1
 
     
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25 - mobil: 92 48 40 71
 • Kontor: A4063
 • Fag og personalansvar: Norsk, medium og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medium og kommunikasjon. 
 • Anna: Ansvar for programfagsval for studiespesialiserande og påbygg. 
 
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Mobil: 90 05 99 53 - Tlf: 51 92 31 32
 • Kontor: C3255
 • Elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk.
 • Fag og personalansvar: Bygg- og anleggsteknikk. Drift. 
 • Anna: HMS
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33   Mobil: 90 82 50 64
 • Kontor: B3053
 • Fag-, personal og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 • Anna: Ressursperson makkerskap 
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34  Mobil: 90 96 29 32
 • Kontor: B2053
 • Personalansvar: Administrasjon. Kantine.
 • Anna: Elevadministrasjon. Økonomi. Vaksenopplæring. Stedfortredende rektor. 
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27 - mobil: 40 47 09 20
 • Kontor: B2054
 • Elevansvar: Restaurant- og matfag. Service og samferdsel
 • Fag og personalansvar: Elevtenester. Restaurant- og matfag. Service og samferdsel. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - RM.
 • Anna: Den kulturelle skolesekken. Litla Stortinget. 
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 - mobil: 91 32 07 84
 • Fag, personal og elevansvar: Kvardagslivstrening. Arbeidstrening. Reinhald.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30 - mobil: 98 41 58 47
 • Kontor: A3062
 • Fag og personalansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 • Anna: Timeplanredaktør. Ansvar for vurderingsplan.
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31 - mobil: 47 63 58 01
 • Kontor: C3225
 • Elevansvar: Teknikk og industriell produksjon. Transport og logistikk. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall, TIP og SS
 • Fag og personalansvar: IKT. Teknikk og industriell produksjon. Transport og logistikk
 
per olav (2)
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75 - mobil: 90 87 08 90
 • Fag, personal og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: