Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. består av rektor, som har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen, og avdelingsleiarar, som har ansvaret for tilsette, faggrupper og elevar. 

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 
randi bustnes3
Randi Rønneberg Bustnes - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Mobil: 93262504
 • Fagansvar og personalansvar: Framandspråk og lærarar for innføringsklassane
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg2 og innføringsklassar i norsk
 • Anna: Kontaktperson for Nettskolen
 
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23 - mobil: 90 20 87 27
 • Fagansvar og personalansvar: Idrettsfag og kroppsøving. 
 • Elevansvar: Idrettsfag
 • Anna: Koordinator for praksislærarar og ansvar for vaksenopplæring
 
Randi (4)
  Randi Hadland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24 - mobil: 92 08 70 34
 • Fag og personalansvar: Engelsk og samfunnsfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1 og påbygg vg3 og vg4.
 • Anna: Timeplanredaktør. Intranettredaktør. 
 
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25 - mobil: 92 48 40 71
 • Fag og personalansvar: Norsk, medier og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medier og kommunikasjon. 
 • Anna: Ansvar for programfagsval for studiespesialiserande. 
 
     
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 3132 - mobil: 90 05 99 53
 • Elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk
 • Fag og personalansvar: Bygg- og anleggsteknikk. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - BA. Drift
 • Anna: HMS
 
Jan Njærheim
  Jan Njærheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 26 - mobil: 97 70 11 51
 • Fag-, personal og elevansvar: Arbeidstrening. Kantine. Ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33
 • Mobil: 90 82 50 64
 • Fag-, personal og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27
 • Mobil: 90 96 29 32
 • Fagansvar: Service og samferdsel og økonomiske fag. 
 • Personal og elevansvar: Service og samferdsel og økonomiske fag. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - SS. Administrasjon.
 • Anna: Elevadministrasjon. Økonomi. Stedfortredende rektor. 
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 28 - mobil: 40 47 09 20
 • Elevansvar: Restaurant- og matfag. 
 • Fag og personalansvar: Elevtenester. Restaurant- og matfag. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - RM.
 • Anna: Elevrådet. Den kulturelle skolesekken. Litla Stortinget. 
 
Petter Reed
  
Petter Reed - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 10 - mobil: 47 23 69 79
 • Ansvar for vaksenopplæring
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 - mobil: 91 32 07 84
 • Fag, personal og elevansvar: Kvardagslivstrening. Reinhald.
 • Anna: Ansvar for utdanningsval.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30 - mobil: 98 41 58 47
 • Fag og personalansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 • Anna: Timeplanredaktør. Ansvar for vurderingsplan.
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31 - mobil: 47 63 58 01
 • Elevansvar: Teknikk og industriell produksjon. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall - TIP.
 • Fag og personalansvar: IKT. Teknikk og industriell produksjon.
 
per olav (2)
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75 - mobil: 90 87 08 90
 • Fag, personal og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: