Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. består av rektor, som har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen, og avdelingsleiarar, som har ansvaret for tilsette, faggrupper og elevar. 

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 20
 • Mobil: 95 24 08 84
 
Sølvi J. Waldeland
Sølvi Jacobsen Waldeland - Avdelingsleiar, stedfortredande rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 29
 • Mobil: 94 27 77 09
 • Fagansvar: Språk, minoritetsspråklege (innføringsklassar) og nettskule. 
 • Elevansvar: Studiespesialisering vg2
 
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23
 • Mobil: 90 20 87 27
 • Fagansvar: Idrettsfag og Kroppsøving. Koordinator for praksislærarar
 • Elevansvar: Idrettsfag
 
Randi (4)
  Randi Hadland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24
 • Mobil: 92 08 70 34
 • Fagansvar: Samfunnsfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1 - Påbygg vg3 og vg4
 
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25
 • Mobil: 92 48 40 71
 • Fagansvar: Norsk, Medier og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medier og kommunikasjon
 
Ola Terje Håheim (2)
Ola Terje Hådem - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51923121
 • Mobil: 41 69 53 10
 • Fagansvar: Administrasjon/økonomi - Reinhald - Kantine
 
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 3132
 • Mobil: 90 05 99 53
 • Fag- og elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk
 • Fagansvar: Drift
 
Jan Njærheim
  Jan Njærheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 26
 • Mobil: 97 70 11 51
 • Fag- og elevansvar: Arbeidstrening. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall. Ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33
 • Mobil: 90 82 50 64
 • Fag- og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27
 • Mobil: 90 96 29 32
 • Fagansvar: Service og samferdsel. Økonomifag. Elevadministrasjon
 • Elevansvar: Service og samferdsel
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 28
 • Mobil: 40 47 09 20
 • Fag- og elevansvar: Restaurant- og matfag
 • Annet: Elevrådet - Elevtenester
 
Petter Reed
  
Petter Reed - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 10
 • Mobil: 47 23 69 79
 • Ansvar for vaksenopplæring
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 
 • Mobil: 91 32 07 84
 • Fag- og elevansvar: Kvardagslivstrening.
 • Annet: Ansvar for utdanningsval.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30
 • Mobil: 98 41 58 47
 • Fagansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31
 • Mobil: 47 63 58 01
 • Fag- og elevansvar: Teknikk og industriell produksjon
 • Fagansvar: IKT
 
 
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75
 • Mobil: 90 87 08 90
 • Fag- og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: