Leiargruppa

Leiinga ved Bryne vgs. består av rektor, som har det overordna faglege og administrative ansvaret på skulen, og avdelingsleiarar, som har ansvaret for tilsette, faggrupper og elevar. 

Ingunn Folgerø (2)
Ingunn Folgerø - Rektor
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 20 - mobil: 95 24 08 84
 • Personalansvar: Leiargruppa
 
randi bustnes3
Randi Rønneberg Bustnes - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Mobil: 93262504
 • Fagansvar og personalansvar: Språk
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg2 og innføringsklassar i norsk
 
klaus (2)
 Klaus Beschel - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 23 - mobil: 90 20 87 27
 • Fagansvar og personalansvar: Idrettsfag og kroppsøving. 
 • Elevansvar: Idrettsfag
 • Anna: Koordinator for praksislærarar
 
Randi (4)
  Randi Hadland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 24 - mobil: 92 08 70 34
 • Fag og personalansvar: Samfunnsfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg1 og påbygg vg3 og vg4.
 • Anna: Timeplanredaktør. Intranettredaktør. 
 
Ole Martin Hillesund
 Ole Martin Hillesund - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 25 - mobil: 92 48 40 71
 • Fag og personalansvar: Norsk, medier og kommunikasjon
 • Elevansvar: Medier og kommunikasjon. 
 • Anna: Ansvar for programfagsval for studiespesialiserande. 
 
Ola Terje Håheim (2)
Ola Terje Hådem - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 21 Mobil: 41 69 53 10
 • Fag og personalansvar: Administrasjon - Økonomi - Reinhald - Kantine
 
Sigbjørn Lande
  Sigbjørn Lande - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 3132 - mobil: 90 05 99 53
 • Elevansvar: Bygg- og anleggsteknikk
 • Fag og personalansvar: Bygg- og anleggsteknikk. Drift
 
Jan Njærheim
  Jan Njærheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 26 - mobil: 97 70 11 51
 • Fag-, personal og elevansvar: Arbeidstrening. Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall. Ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet
 
Elisabeth Helgøy Nygård (4)
  Elisabeth Helgøy Nygård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 33
 • Mobil: 90 82 50 64
 • Fag-, personal og elevansvar: Helse- og oppvekstfag
 
Øyvind Opdal
  Øyvind Opdal - Avdelingsleiar. 
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 27
 • Mobil: 90 96 29 32
 • Fagansvar: Service og samferdsel. Økonomifag. 
 • Personal og elevansvar: Service og samferdsel
 • Anna: Elevadministrasjon. Stedfortredende rektor. 
 
Annie Prestegård
  Annie Prestegård - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 28 - mobil: 40 47 09 20
 • Elevansvar: Restaurant- og matfag. 
 • Fag og personalansvar: Elevtenester. Restaurant- og matfag.
 • Anna: Elevrådet. Den kulturelle skolesekken. Litla Stortinget. 
 
Petter Reed
  
Petter Reed - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 10 - mobil: 47 23 69 79
 • Ansvar for vaksenopplæring
 
243259
Therese Rosseland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 34 - mobil: 91 32 07 84
 • Fag, personal og elevansvar: Kvardagslivstrening.
 • Anna: Ansvar for utdanningsval.
 
Gunnar Solheim
  Gunnar Solheim - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 30 - mobil: 98 41 58 47
 • Fag og personalansvar: Realfag
 • Elevansvar: Studiespesialiserande vg3
 
Sigve Aasland
  Sigve Aasland - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 92 31 31 - mobil: 47 63 58 01
 • Elevansvar: Teknikk og industriell produksjon
 • Fag og personalansvar: IKT. Teknikk og industriell produksjon.
 
per olav (2)
Per Olav Haarr - Avdelingsleiar
 • E-post
 • Tlf: 51 79 91 75 - mobil: 90 87 08 90
 • Fag, personal og elevansvar: Fengselsundervisninga i Åna fengsel.
 
Del denne artikkelen på: