Bryne vgs. - et godt miljøtiltak

Bryne vgs. - et godt miljøtiltak

Nye Bryne vgs. er pilotprosjekt for gjennomføring av fylkeskommunens miljøpolitikk.

Bærekraftige prinsipper er lagt til grunn for planleggingen av skolebyggene. For å oppnå dette må man ha et lavt energibehov og energikilder med lave CO2-utslipp. De nye skolebyggene har energimerke A.

Solfangere og vindturbiner

På taket av skolen er det solfangere som dekker deler av behovet for varmt tappevann. Det er også installert fornybar elektrisitetsproduksjon med vindturbin og solcelle, som i vesentlig grad er et verdifullt virkemiddel i undervisningen.

Skoleplass mellom A og B bygg

Under plassen mellom byggene er det laget mange borehull med dypde inntil 200 meter. Disse bidrar til oppvarming av skolen gjennom en grunnvarmebasert varmepumpe.

Del denne artikkelen på: