Skulen i dag

Skulen i dag

Bryne vidaregåande skule er den største vidaregåande skulen i Rogaland. Skulen har ca. 1650 elevar og 300 tilsette. Bryne vidaregåande skule har både studiespesialiserande og yrkesfaglege utdanningsprogram, vaksenopplæring og fleire grupper innan tilrettelagt opplæring. Me held til i nye og flotte bygg rett ved Bryne stasjon.

Del denne artikkelen på: