Sosialpedagogisk rådgiving (SOS)

Dei sosialpedagogiske rådgivarane gir råd og rettleiing om sosiale, personlege eller faglege utfordringar.

Ta kontakt viss du opplever vanskar i forhold til venner, familie, skulekvardag, viss du opplever sorg, eller kjenner deg aleine.

Alle sosialrådgivarane har kontor i 2.etasje i Bygg A

Turid Hansen Wik:
Turis Hansen Wik

Har ansvar for programområda Service- og samferdsel, Studiespesialiserande og Idrett.

Kontaktinformasjon: Sjå til høgre.

Gunn Dalen Håland:
Gunn Dalen Håland

Har ansvar for programområda Teknikk- og industriell produksjon/Industriteknologi, Restaurant- og matfag, Medie- og kommunikasjon og Innføringskurs i norsk.

Kontaktinformasjon: Sjå til høgre.

June Iren Rød:

June Iren Rød

Har ansvar for programområda Helse- og oppvekst, Bygg- og anlegg, Utvida praksis, Arbeidstrening og Vg3 påbygg.

Kontaktinformasjon: Sjå til høgre.

Kontaktperson