Skuleruta 2016 - 2017

Skuleruta 2016 - 2017

Her finn du ein oversikt over kva dager som er skuledagar og kva som er fridagar skuleåret 2016-2017

16. august 2016: Skulestart for elevane                              

10. - 14. oktober 2016: Haustferie veke 41.        

15. november 2016: Planleggingsdag - elevfri        

20. desember 2016: Siste skuledag før jul

2. januar 2017: Første skuledag etter jul

15. februar 2017: Planleggingsdag - elevfri         

27. februar – 3. mars 2017: Vinterferie

10.-17. april 2017: Påskeferie Mai

1. mai 2017: Offentleg høgtidsdag - fri   

17. mai 2017: Offentleg høgtidsdag - fri

25. mai 2017: Offentleg høgtidsdag (Kr.h.f. dag) - fri

26. mai 2017: Fridag (NB! Kan bli eksamensdag for enkelte elevar – sjå info under)       

5. juni 2017: Offentleg høgtidsdag (2. pinsedag) - fri

20. juni 2017: Siste skuledag for elevane

 

NB! Fredag 26. mai står som fridag – men elevar med følgande fag kan bli trekte ut til å ha eksamen denne dagen:

  • Matematikk for  Vg1 Studispesialisering og Vg1 Idrettsfag
  • Engelsk for  Vg1 ST, IF og alle Vg2 yrkesfag
  • Informasjonsteknologi 2 for Vg3 og Vg2  Studispesialisering
  • Politikk og menneskerettar for Vg3 og Vg2  Studispesialisering og Vg3 Påbygg
Del denne artikkelen på: