Klage på eksamen- og standpunktkarakter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Her finner du link til RFK sine nettsider med informasjon til dine klagemuligheter: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Klageplakat

Skjema som du må bruke ved klage finner du her: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Klageskjema

Skjema signeres og leveres til skolens informasjon innen angitt frist. Evnt. kan signert skjema skannes og sendes på e-post til bryne-vgs@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: