Søvnkurs

Søvnkurs

Helsesystrene på skulen arrangerer søvnkurs med oppstart i november.

Søvkurset vil ha fire treff der kvart treff vil vare i 1,5 time i skuletida.

Kurset er for elevar som strever med søvn og som er motiverte for å jobbe med søvn og søvnvanar. 

Viss du slit med søvnplager og er trøytt og ukonsentrert i løpet av skuledagen, kan du melde deg på søvnkurs.

Påmelding til Ingeborg.stangeland@time.kommune.no innan 24.oktober.

Del denne artikkelen på: