Skulefotografering

Skulefotografering

Fotograferinga føregår i Kantina i Bygg A. Det er sett av 20 min. til kvar klasse med inntil 16 elevar og 30 min. til kvar klasse med inntil 30 elevar.

Ver presis og klar til fotografering på oppsett tid.

 Lærar som har elevane på den oppsette tida følger elevene til fotograferinga.

Det blir tatt både gruppebilde og portrettbilde.

skulefotografering
Del denne artikkelen på: