Opplæring av tillitsvalde

Opplæring av tillitsvalde

17.september skal det vera opplæring av tillitsvalde elevar.

Alle klassar må sende ein representant - vararepresentanten møter viss tillitsvalde ikkje kan møte.

Oppmøte kl.08.25 i A.2040 (auditorium i 2.etasje, A-bygget). 

Program:

Kl. 08.30: Rektor ønsker velkommen

Kl. 08.40: Kort presentasjon av nytt elevrådsstyre

Kl. 08.50: Elevorganisasjonen (EO) ved Tomine Dyrnes – kven er EO og kva gjer me

Kl. 09.30: Pause

Kl. 09.45: Elevorganisasjonen ved Tomine forts.

Kl. 10.00: Reinhald - korleis kan me spela på lag for ein ryddigare skule?

Kl. 10.20: Sosialrådgivar June - politikontakt, psykisk helse og rus

Kl. 10.40: Helsesøster Elin – om helsesjukepleiartenesta

Kl. 11.00: Operasjon Dagsverk ved Christian Hetty – generell informasjon

Kl. 11.25: Avslutning

Vel møtt!

Del denne artikkelen på: