Foreldremøte vg1 og vg2

Foreldremøte vg1 og vg2

Det blir foreldremøte for alle klassar på vg1 og vg2 i veke 36. Avdelingsleiar har fyrst ein generell del i plenum i lag med sosialrådgjevar og yrkes- og utdanningsrådgjevar. 

Etterpå tek kontaktlærarane med føresette til klasserom der det blir gitt meir informasjon og de har moglegheit til å stille spørsmål.

Viss det er noko de lurar på, er de velkomne til å ta kontakt med aktuell avdelingsleiar også i forkant. Sjå oversikt over leiargruppa til skulen her.

Her er oversikt over kor og kva tid dei ulike programområda skal ha møte:

Tirsdag 3/9
Kl 17:30 - Kantina Kl 18:30 - Kantina

VG1 TIP

VG1 HO

 

VG2 INT og Transp. og logistikk

VG2 HO

 

Onsdag 4/9
Kl 17:00 - Kantina Kl 18:00 - Kantina

VG1 BA

VG1 RM

VG1 SS

VG2 BA

VG2 RM

VG2 SS

 

Torsdag 5/9
Kl 17:00 – Auditorium A1.040 Kl 18:oo - Auditorium A1.040

 

VG1 MK

 

VG2 Idr.

VG2 MK

Kl 17:30 – Kantina Kl 18:30 – Kantina

VG1 Stud.spes.

 

VG2 Stud.spes.

 

Onsdag 12/9 - Personalkantina
Kvardagslivstrening 18.00
 
Torsdag 12/9 - A1040

Arbeidstrening 18.00

VG1 Idrett 19.00

Del denne artikkelen på: