Foreldremøte vg1 og vg2

Foreldremøte vg1 og vg2

Det blir foreldremøte for alle klassar på vg1 og vg2 i veke 36. Avdelingsleiar har fyrst ein generell del i plenum i lag med sosialrådgjevar og yrkes- og utdanningsrådgjevar. 

Etterpå tek kontaktlærarane med føresette til klasserom der det blir gitt meir informasjon og ein har moglegheit til å stille spørsmål. Viss det er noko de lurar på, er de velkomne til å ta kontakt med aktuell avdelingsleiar også i forkant. Sjå oversikt over leiargruppa til skulen her.

Her er oversikt over kvar og kva tid dei ulike programområda skal ha møte:

Måndag 3.september:

- Kl. 17.00 i auditorium A10401: Studiespes. vg1 -  1STA, 1STB og 1STC. Klasserom etter fellesdel: 1STA - A2014, 1STB - A2015 og 1STC - A2020

- kl. 17.30 i auditorium A10401: Studiespes. vg1 - 1STD og 1STE. Klasserom etter fellesdel: 1STD - A3012 og 1STE - A3014

- kl. 18.00 i auditorum A10401: Studiespesialiserande vg2

- kl.18.00 i auditorium A4040: 1IFB (Idrett)

- kl. 18.00 i auditorium A2040: Arbeidstrening

- kl. 18.00 på rom B2020: 2SSTB  (Transport og logistikk, B-klassen)

- kl. 18.00 i restauranten, 2.etasje i B-bygget: Restaurant og matfag vg1

- kl. 19.00 i restauranten, 2.etasje i B-bygget: Restaurant og matfag vg2

Tysdag 4.september

-kl. 18.00 i personalkantina : Kvardagslivstrening

Onsdag 5.september

-kl. 17.00 i auditorium A2040: Bygg- og anleggsteknikk vg1

-kl. 17.00 i auditorium A10401: Teknisk og industriell produksjon vg1

-kl. 17.30 i auditorium A10401: Industriteknologi vg2

-kl. 18.00 i auditorium A2040: Bygg og anleggsteknikk vg2

-kl. 18.00  i auditorium A10401: Helse- og oppvekstfag vg1

-kl. 18.00 i kantina (A-bygget): Idrett (1IFA), Service og samferdsel og Medium og kommunikasjon vg1

-kl. 19.00 i auditorium A10401: Helse- og oppvekstfag vg2

-kl.19.00 i kantina (A-bygget): Idrett, Service og samferdsel og Medium og kommunikasjon vg 2

Del denne artikkelen på: