Byggcamp 2015

Byggcamp 2015

Torsdag 1. oktober deltok alle elevar og lærarar frå Bygg- og anleggsteknikk på Byggcamp 2015 på Jåttå videregående skole.

Byggcamp 2015

ByggCamp er eit stort rekrutterings- og profileringsarrangement.

8 ulike opplæringskontor stod bak arrangermentet, ilag med vidaregåande skular og bedrifter og leverandørar innan bygg, elektro, anlegg, transport, logistikk, salg og service.

Målgruppa var ungdomskuleelevar og foreldre.

ByggCampfilmen 2015: https://www.youtube.com/watch?v=SsQ-Fiy_Xvg

TV-Vest på ByggCamp
 http://www.tvvest.no/tre-tusen-ungdommer-pa-byggcamp

 

Byggcamp3

(Alle bilete er lånt av ByggCamp. Fleire bilete på Facebooksida deira.)

Del denne artikkelen på: