Adil Khan i Storstova

Adil Khan i Storstova

Sjølvtillit er evna til å våge å vere sårbar, sa Adil Khan mellom anna, då han heldt foredrag for vg2-klassane  om psykisk helse idag.

adil2

Han fortalde om oppveksten sin, med ein far som hadde høge forventningar til ungane sine. I heimen var det målretta jobbing og knallhard disiplin, i håp om at barna skulle oppnå suksessen faren sjølv ikkje hadde opplevd i livet.

Adil kaller sjølv livshistora si for ei Underdoghistorie. Denne historia handler om guten som, trass i at han ikkje fekk lov av faren, begynte å danse breakdance, vann ulike meisterskap, vart oppfordra til å bli med i Dansefeber, og vann - medan faren sat heime og stemde for harde livet. Seinare vart han med som dommar i Norske talenter, fekk store rollar på ulike teaterscenar, og sitt eige fjernsynsprogram, Adils hemmelige dansere.

Men, seier Adil; livet er ikkje sånn. Den strenge stemmen til faren fulgte med. Han adopterte den, gjorde den til sin eigen. Den kverna heile tida: "Du er ikkje flink nok", "Du må jobbe meir"

Endorfinrushet han kjende over å få ulike rollar, var kortvarig, og livet mangla glede. Trass i at han hadde brukt oppskriftene samfunnet hadde gitt han; han hadde suksess, flott bil og leilighet, var han frustrert. Det kjendest som eit mørkt hol inne i han. Dette mørkret har vore med han heile livet, fortel Adil, og han snakka ikkje med nokon om det. Istaden trakk han seg vekk frå uvante sosiale settingar, ein tilstand han beskriv som sosial angst.

I ein innspelingspause i Norske talenter, møtte han veggen. Han låste seg inne, let skjegget gro og ville ikkje snakka med nokon. Samstundes sleit han med store spørsmål som: Er dette meininga? Viss eg døyr, kven hadde brydd seg?

I denne perioden vart alkoholen ei frisone for Adil, som aldri hadde drukke før. Han likte kven han vart når han drakk. Det var i ein samtale med søstera, som han ikkje husker noko av sjølv, at ho vart bekymra for han. Ho fekk han til psykolog, og sjølv om han stritta imot, greidde psykologen å hjelpa han til å "zooma ut", og forstå kor tankane kom ifrå. Han forstod også at han ikkje kunne skulde på alle andre. 

Adil Khan sin viktigaste bodskap til tilhøyrarane er at kvaliteten på livet vårt handler om kvaliteten på den indre dialogen vi har med oss sjølve. Du må ta eigarskap til livet du lever. Ver bevisst på kva den indre stemma seier, på kvifor og når den gjer det. Dette er vanskeleg, og krev trening og øving.

Han oppmoda også elevane til å søke hjelp, eller snakke om vanskelege tankar med nokon dei stoler på. Å ha sjølvtillit er å våge å vere sårbar!

Del denne artikkelen på: